Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A LÉLEK VIRÁGAI

2009.02.18

 Ha te vagy

Ha te vagy hűs patak,
Nálad oltom szomjamat.
Ha te vagy hegyek sörénye,
Kis domb vagyok öledbe.

Ha te vagy tenger végtelenje,
Vízcseppként hullok kebledre.
Ha te vagy a földön a fény,
Szemeimet rád nyitom én.

Ha te vagy a zúgó, vad vihar,
Szellővé változom, takarj!
Ha te vagy egy nagy barlang,
Félelem nélkül belépek rajtad.

Ha te vagy a sziporkázó égbolt,
Kis felhővé változom, sodorj!
Ha te vagy, akinek örülök én;
Köszönöm a szép újjászületést!
/Szikszai Ilka/

_______________________________________________________________________

 

Lényed által.
Nemcsak azért szeretlek,
ami vagy, hanem amivé válok,
amikor velem vagy.

Nemcsak azért szeretlek,
amivé magad tetted, de azért is,
amivé engem teszel.
Szeretlek, mert minden hitnél
többet tettél velem azért,
hogy jó legyek, és jobban
bármily végzetnél tetted,
hogy boldog is legyek.

Egyetlen érintés nélkül tetted ezt,
szavak nélkül, jelek nélkül.
Puszta lényed által művelted ezt.

S talán épp ez a barátság lényege.

 

Fridli Zoltán

Érzelem


Fehér sziklákra vetődik Napnak sugara,
Miként szép szemed fénye alakomra.
Attól felhevül az oly rideg szikla,
S ha egyelőre nem is éri Napnak sugara,
Melegét magából, még sokáig ontja.
Szép szavad, ahogy a lelkem sikálja,
Fényessé, simíthatóvá varázsolja,
Mint part szikláinak kövét tisztára mossa,
Tónak lágyan hullámzó, szelíd fodra.
Kitört nagy buzgalommal az érzelmek vulkánja,
Izzón lecsorgó lávát nincs ki megállíthatja!
Ám ez a vulkán tüzét szívből ontja,
S lenyugszik, megpihen szeretőn ölelő karodban,
Miként nyugalmat találok.

________________________________________________________________________

 

Látod...

Neked adnám a világot,
De tudod, nem lehet.
Mást várnak el tőled
és tőlem az emberek.
Én már másnak adtam,
Te mástól kaptad,
És bár könnyeink ki nem apadtak,
Azért egy kis patak,
- Egy közös patak-
Nyomot hagyott arcunkon.
Látod... hiába harcoltunk.

 

_____________________________________________________________________

 

Karjaimba veszem a csillagokat,
Fenyőillattal megszentelt világot,
Megölelhetem végre - egekig repülök,
Szeretet ragyogja be a világot!
Csodálat könnyeitől szó elakad,
Értünk szól most a harang az éjben,
Együtt-egymásért, az egész Világon!

 

_____________________________________________________________________

Ruttkai Éva

Arcodat őrzi az arcom
Kezedet őrzi kezem
Léptedet őrzi a léptem
Szemedet őrzi a szemem.
Lélegzeted a lélegzetem.
Más értelme van minden szónak,
Más jelentést hord minden hang.
Más vagyok én is, mint aki voltam,
Más, mióta nem vagy nekem.
Másképp üt a szív és az óra,
Másképp zeng egy húr, hogyha zeng.
Más a válaszom és a kérdés,
Más, mióta másnak szól.
Tegnap még más szemmel néztem,
Egyszerű volt, ami volt,
Most életem foltokban áll.
Arcodat arcomban hordom,Titkodat hang nélkül mondom,
Léted a semmiben oldom szét.
Arcodat őrzi az arcom
Kezedet őrzi kezem
Léptedet őrzi a léptem
Szemedet őrzi a szemem.
Lélegzeted a lélegzetem.

_____________________________________________________________________

 

Éjszakai álom


Milliónyi színes álom kergeti a csendet,
az éj leple alatt lágy dallamot penget.
Meseszárnyán indul álomútján tovább,
megpihen válladon, mint egy tűnő varázs.

Látom a messzeszálló, bogárszemű felleget,
ahogy megszépíti az egyre fogyó éveket,
s két karodban rejtőzve füledbe suttogom,
csókkal zárd a mát, szebb lesz a holnapom,

mert ha ölelsz engem, nem fáj már az élet,
oldódik a bűntől minden rejtett vétek,
mi valaha gátolt, hogy ne tudjak szeretni,
s újult erőt merítve vitt el hitet szerezni

azért, hogy megtudjam mennyit ér egy perc,
mely úgy múlik szépen, ha szorosan ölelsz,
és emlékemből ki ne tépjem azt a kis szobát,
hol lánggá vált az érzelem, mi újra ránk talált.

 

______________________________________________________________________

 

Vad vágyak

 

Lángol a tenger, tajtékzik habja,
a vihar villámát szórja szerteszét,
s a vágy fészkében két forró test,
száz szeszéllyel szembenéz.

Csitulj vihar, lásd a gyönyört!
Az ég színe halványkék benne.
Nézd, hogy válik eggyé az ember,
mikor gátakat dönt nagy szerelme.

Fékezd erődet, ne tombolj úgy,
hadd szárnyaljon a képzelet,
s testük szorítását érezve ringasd,
mámorban úszó kéjedet.


Öleld őket égő szenvedéllyel,
suttogjon a gyönyör varázsa,
s a buja gondolat, ha szárnyra kel,
simogassa éjed fekete homálya.

 

_______________________________________________________________________

Vétek

 

Uram! Vétkemre nincs bocsánat!
Szeretem azt, akit nem lehet.
S gyarló emberként hitem dobva,
ellenszegülni már nem merek.

Bátorítsd a szerelmemet,
hagyd meg majd a reményt,
ha bűnös szándék vezérel is,
harcoljak e kegyért.

Nézd sorsom! Ott van benne
minden kín és szenvedés.
Ne ítéld a hazugságom,
hogy ne fájjon az ébredés.

Nem számolom már az időt,
csak adj hozzá erőt és hitet,
hogy bűnösként is tiszta szívvel,
imába foglalhassam a neved.

Megszülettem, meg is halok,
s vétkemért ezerszer fizetek,
de akkor lehet szép az élet,
ha emberként is szeretek.

 

_______________________________________________________________________

 

ENDRŐDI SÁNDOR: A SZERETETRŐL

Valakit, valamit szeretni kell.
Istent, szülőföldet, hazát.
Kinek lelkében nincsen szeretet:
Az élete csupa pusztaság.

Valakit, valamit szeretni kell.
Nyíló virágot, kék eget,
Minden koldusnál százszor koldúsabb,
Ki senkit, semmit nem szeret.

Valakit, valamit szeretni kel.
Jók vagyunk, ha szeretünk.
Az Isten a szeretet tüzét
Szövétnekül adta nekünk.

Valakit, valamit szeretni kell.
Hogy szívünk boldogabb legyen.
Kivert kutyánál is gazdátlanabb
Az ember, hogyha szívtelen.

Valakit, valamit szeretni kell.
A szerető szív tündököl.
S Isten világa örök éj marad
Annak, ki mindent csak gyűlöl.

 

Örömmel, bánattal teljesen, gondolatokba merülve aggódni, kínok közt lebegni, majd égig újongani, majd halálra szomorkodni: csak az a lélek boldog, amely szeret.
(Johann Wolfgang von Goethe)


A szeretet hangja muzsika: ajándék a léleknek, felüdülés a szellemnek, megkönnyebbedés a szívnek. Ez a szó: szeretet - élettel teli valóság; segít feloldani és feloldódni; megérteni és megértetni; megtartani és elengedni.
(Tatiosz)

 

A szerelem vörös rózsa,
a szívedbe hull le hamva.
Éget akkor is, ha ősz van,
és lángol a téli fagyban.

A szerelem átok, oly bizarr,
hisz álmokat hint az alkonyra.
Rezeg, mint hulló falevél,
a szívedben halálig él.

 
 

"Aki szeretetben él, nem büszke, nem akar másokon uralkodni, nem halljátok soha, hogy hibáztatna, vagy gúnyolna másokat. Nem kutat mások szándékai felől, nem hiszi azt, hogy ő jobban cselekszik, mint mások, és soha nem tartja többre magát embertársainál. Aki szeret, az amennyire csak lehet, elkerüli, hogy fájdalmat okozzon."

(Vianney Szent János)

 

  "Rendszerint van egy, akit igazán szeretünk. Aki a legkedvesebb. Lelkünkhöz közelálló. Olyan titok ez, melyet nem szabad bolygatni. A szeretet mélyebben van. Tudatnál, akaratnál, vágynál, képzeletnél, társadalmi elvárásnál mélyebben. A szeretet nem kötelesség, nem feladat. Nem józan ésszel, akarattal, kényszerrel előidézhető állapot. A szeretet: a szabadság jegyében áll."

(Müller Péter)

Fájdalmasan veszem tudomásul, hogy elkerül a szerelem.
Olyan, nagyon hosszú ideje annak, hogy kedvesem keresem!
Úgy szeretném érezni azt, hogy győztes vagyok én,
És te vagy a régóta várt nyeremény!
Kegyetlen hosszú percek várnak Így rám,
De vajon mi az ami mégis csak hagyj tovább?
Minden szóval elvarázsoltál,
Nem volt senki oly fontos nekem, mint te voltál!
Nem kérek mást csak Istenem adj esélyt,
Csak lesz olyan aki tényleg jó hozzám!
És vagy az én csókomra vár,
Meddig kell elviselnem a terhet a szívemen?
Nélküled nem számít semmi sem!
/vica/

 

  Mért van az, hogy véget ér az álom,
S mi valóság volt többé nem találod?
Egyedül vagy újra, nem ölel át senki,
Pedig Te még tudnád Őt szeretni.
Aztán jön egy másik, de Te meg se látod,
Mert aki elment, még mindig visszavárod.
Mért van az, hogy Neked nem sikerül semmi?
Ő volt a mindened, s elengedted menni.
Nem mentél utána, s nem mondtad, hogy várjon,
S hagyod, hogy egy könnycsepp lefolyjon arcodon.
De az idő múlik, s kit nem látsz már soha, az halványul benned.
De a sors mostoha,hadba állítja, feltépi a sebet,
Szíved megint lüktet, repülnél feléje.
De ekkor egy kérdés villan az eszedbe:
Mért van az, aki elment nem jön többé vissza?
Csak az emlék marad, de az él mindörökre!
/dreams girl/


 

S az a tűz széttép!
Nem tudom, szívem igy tovább lép?
Titok a bűn a szó,
Ez fájdalmat gyötrelmet okozó!

Nő vágyaim tava,
Ahogy ide ér a skorpió hava!
De nincs víztükör,
Nincs semmilyen öböl!

Ragyog a mindenségen át,
Hiába ég bennem a vágy!
Úgyan úgy fáj,
Ez az édes szomjúság!

Oly keserű,
De mégis...gyönyörű!
Édesen keserű,
Szomjúság!
/Vica/


 

Wass Albert: Tavak és Erdők könyve

"...Tudod, kisfiam, a világon nagyon sok a csalán, a tövis, a gyom. Mert az emberek sokkal több rosszat cselekszenek, mint jót. És a csalán, a tövis meg a gyom a rossz cselekedetek nyoma ezen a földön.

De láthatod, hogy pillangó is van azért. A sok kicsi pillangó a sok kis jóság hírét hordozza magával. És vannak aztán szép, nagy, tarka szárnyú pillangók: ezek a ritka, nagyon jó cselekedetek. Minél szebb és nagyobb jót teszel, annál szebb, nagyobb és színesebb pillangó száll föl a nyomában.

Igyekezz, kisfiam, hogy amerre jársz, sok pillangó legyen. Ne lépj reá a csigára, hanem tedd félre az útból, hogy más se léphessen reá. És ebből újra megszületik egy pillangó.

Bárki, ha bajban van, segítesz rajta, ugye? Nem baj, ha az emberektől nem kapsz érte hálát. Minden jótettedet egy pillangó viszi hírül."

Kép

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Проститутки Краснодара

(Amuellit, 2018.10.12 21:52)

<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru>Шлюхи в Краснодаре</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны в Краснодаре</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд проституток в Краснодаре</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Бюджетные шлюшки</a>
<a href=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Секс знакомства Краснодара в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru>Шлюхи в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки Краснодара</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Недорогие бляди в Краснодаре</a>
<a href=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Секс знакомства Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru>Шлюхи Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Недорогие шлюхи Краснодара</a>
<a href=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Интим знакомства в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru>Шлюхи Краснодара</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/>Индивидуалки в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/>Массажные салоны в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/>Выезд блядей в Краснодаре</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/>Бюджетные шлюхи Краснодара</a>
<a href=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/>Секс знакомства в Краснодаре</a>

проститутки новосибирска

(Liphog, 2018.08.21 21:33)

<a href=http://top.girls-nsk.mobi>проститутки новосибирска</a>
<a href=http://top.girls-nsk.mobi/individuals/>индивидуалки новосибирска</a>
<a href=http://top.girls-nsk.mobi/massage-salons/>Эротический массаж Новосибирск</a>
<a href=http://top.girls-nsk.mobi/individuals/service-v-mashine-minet/>миньет в авто новосибирск</a>
<a href=http://top.girls-nsk.mobi/individuals/transsexual/>трансы в Новосибирске</a>
<a href=http://top.girls-nsk.mobi/individuals/service-gospozha-bdsm/>госпожа в Новосибирске</a>
<a href=http://top.girls-nsk.mobi/individuals/40-let/>зрелые проститутки новосибирск</a>
<a href=http://top.girls-nsk.mobi/individuals/1000-rubley/>дешевые проститутки в Новосибирске</a>

XEvil download

(MashaJaf, 2017.12.12 19:56)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break almost any anti-botnet captcha.
Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"